O nas
 
Święty Paweł po spotkaniu z Chrystusem, nie mógł dalej żyć jak dotychczas.Od tej pamiętnej chwili pod Damaszkiem, czuł się apostołem, któremu Pan powierzył zadanie głoszenia Jego Ewangelii - była to jego misja życiowa. Śladami świętego Pawła poszło już wielu mężczyzn i wiele kobiet, którzy pozostawili swoje domy rodzinne i wygodne życie, by ukazywać światu Bożą miłość i zaszczepiać ją wszystkim ludziom i narodom.

To pragnienie jest także obecne w nas - alumnach tarnowskiego seminarium, którzy są przekonani, że misja Jezusa Chrystusa nie została jeszcze wypełniona do końca. Przygotowujemy się do tego, by w przyszłości głosić nadzieję i pokój Zmartwychwstałego „aż po krańce ziemi”.