Tydzień Misyjny 2015 - relacja

Niedziela Misyjna 18.10

plakatTydzień Misyjny rozpoczęła poranna Eucharystia. Przewodniczył jej Ojciec Stanisław Wojdak. Sprawował tę Mszę Świętą w przywiezionym ze stażu misyjnego ornacie, a innym widocznym znakiem rozpoczętego tygodnia poświęconego misjom była procesja z darami. Szli w niej alumni, uczestnicy tegorocznych stażów misyjnych, którzy nieśli przywiezione z nich rzeczy. W homilii Ojciec zwracał głównie uwagę na misyjny aspekt działalności Kościoła i potrzebę angażowania się w niego. Nawoływał do odwagi, dając przy tym świadectwo swojego własnego wzrostu duchowego na drodze kapłańskiego życia dzięki misjom i zaangażowaniu w nie. Ojciec połączył te treści z Ewangelią, kładąc szczególny nacisk na wymiar służby, o której mówiła. O godzinie 14:00 odbył się marsz w intencji pokoju i prześladowanych chrześcijan, który wyruszył spod kościoła Św. Rodziny w Tarnowie. O 15:00 w Katedrze bp Stanisław Salaterski przewodniczył Eucharystii, a o 16:00 na rynku miała miejsce taneczna animacja.

Plan Tygodnia misyjnego 2015r.

plakat

Orędzie Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2015

herb-franciszkaDrodzy Bracia i Siostry!

Światowy Dzień Misyjny 2015 r. obchodzony jest w kontekście Roku Życia Konsekrowanego i z niego czerpie inspirację do modlitwy i refleksji. Jeśli bowiem każdy ochrzczony jest powołany do dawania świadectwa o Panu Jezusie przez głoszenie wiary otrzymanej w darze, odnosi się to w sposób szczególny do osoby konsekrowanej, ponieważ życie konsekrowane i misja są ze sobą silnie powiązane. Naśladowanie Jezusa, w wyniku którego zrodziło się życie konsekrowane w Kościele, jest odpowiedzią na wezwanie, by wziąć krzyż i iść za Nim, brać przykład z Jego oddania Ojcu i Jego gestów posługi i miłości, stracić życie, by je odzyskać. A zważywszy na fakt, że cała egzystencja Chrystusa ma charakter misyjny, mężczyźni i kobiety, którzy naśladują Go bardziej z bliska, w pełni przyjmują ten właśnie charakter.

Publish modules to the "offcanvs" position.