O nas

STRONA W PRZEBUDOWIE

Święty Paweł po spotkaniu z Chrystusem, nie mógł dalej żyć jak dotychczas.Od tej pamiętnej chwili pod Damaszkiem, czuł się apostołem, któremu Pan powierzył zadanie głoszenia Jego Ewangelii - była to jego misja życiowa. Śladami świętego Pawła poszło już wielu mężczyzn i wiele kobiet, którzy pozostawili swoje domy rodzinne i wygodne życie, by ukazywać światu Bożą miłość i zaszczepiać ją wszystkim ludziom i narodom.

To pragnienie jest także obecne w nas - alumnach tarnowskiego seminarium, którzy są przekonani, że misja Jezusa Chrystusa nie została jeszcze wypełniona do końca. Przygotowujemy się do tego, by w przyszłości głosić nadzieję i pokój Zmartwychwstałego „aż po krańce ziemi”.

ojciecstan

Spotykamy się co dwa tygodnie w ramach Ogniska Misyjnego, gdzie poznajemy aktualną sytuację Kościoła powszechnego, problemy społeczne i polityczne
w krajach misyjnych. Ponadto, w jedną sobotę miesiąca modlimy się za dzieło ewangelizacji świata, polecając w sposób szczególny intencje misyjną przewidzianą na dany miesiąc.

 
Od samego początku, naszej działalności misyjnej towarzyszą słowa:
 

Jeśli nie my - to kto? Jeśli nie teraz - to kiedy?
Idźmy, by głosić światu Ewangelię!

 

Doszliśmy do wniosku, że dzieła ewangelizacji świata nie dokonają jacyś „anonimowi”, bliżej nam nieznani ludzie. To my właśnie mamy wziąć na siebie odpowiedzialność za głoszenie Chrystusa aż po krańce świata!

 

Drukuj   E-mail