O nas

STRONA W PRZEBUDOWIE

Święty Paweł po spotkaniu z Chrystusem, nie mógł dalej żyć jak dotychczas.Od tej pamiętnej chwili pod Damaszkiem, czuł się apostołem, któremu Pan powierzył zadanie głoszenia Jego Ewangelii - była to jego misja życiowa. Śladami świętego Pawła poszło już wielu mężczyzn i wiele kobiet, którzy pozostawili swoje domy rodzinne i wygodne życie, by ukazywać światu Bożą miłość i zaszczepiać ją wszystkim ludziom i narodom.

To pragnienie jest także obecne w nas - alumnach tarnowskiego seminarium, którzy są przekonani, że misja Jezusa Chrystusa nie została jeszcze wypełniona do końca. Przygotowujemy się do tego, by w przyszłości głosić nadzieję i pokój Zmartwychwstałego „aż po krańce ziemi”.

ojciecstan

Spotykamy się co dwa tygodnie w ramach Ogniska Misyjnego, gdzie poznajemy aktualną sytuację Kościoła powszechnego, problemy społeczne i polityczne
w krajach misyjnych. Ponadto, w jedną sobotę miesiąca modlimy się za dzieło ewangelizacji świata, polecając w sposób szczególny intencje misyjną przewidzianą na dany miesiąc.

 
Od samego początku, naszej działalności misyjnej towarzyszą słowa:
 

Jeśli nie my - to kto? Jeśli nie teraz - to kiedy?
Idźmy, by głosić światu Ewangelię!

 

Doszliśmy do wniosku, że dzieła ewangelizacji świata nie dokonają jacyś „anonimowi”, bliżej nam nieznani ludzie. To my właśnie mamy wziąć na siebie odpowiedzialność za głoszenie Chrystusa aż po krańce świata!

 

Jesteśmy potrzebni światu

Film1Nasza pierwsza wyprawa do RCA stała się impulsem do kolejnych wyjazdów, które pomagają nam w lepszym rozeznaniu naszego powołania oraz w podejmowaniu konkretnych inicjatyw na rzecz tamtejszej ludności.

 Film cegiełka, który obecnie prezentujemy, jest owocem naszych wspólnych wysiłków na rzecz budowania szkoły dla afrykańskich dzieci.

 

 

 

Wyzwanie rzucone powołanym


W 2008 roku zostało nam rzucone wyzwanie, by udać się do Republiki Środkowoafrykańskiej w celu odbycia stażu misyjnego. Wyjazd ten w dużym stopniu zmienił nasze spojrzenie na potrzebę ewangelizacji.

Czy w seminariach jest miejsce na formację misyjną przyszłych duszpasterzy?

logo kongres misyjny Problematyka misyjna w przygotowaniu do kapłaństwa.
Czy w seminariach jest miejsce na formację misyjną przyszłych duszpasterzy?

Ks. Stanisław Wojdak

Referat wygłoszony na IV Kongresie Misyjnym

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20).

Na początku tego referatu za Ojcem świętym Franciszkiem zapytajmy: „Co by się stało, gdybyśmy rzeczywiście potraktowali te słowa na serio”?1.
Chrystusowy nakaz, to nie tyle deklaracja, ile wezwanie do pójścia na krańce świata. Dla wszystkich, którzy nie boją się wkroczyć na drogę wiary, słowa Jezusa są zaszczytem i dowodem na to, jak bardzo Syn Boży ufa każdemu człowiekowi. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie można poprzestać tylko na deklaracji i dobrej woli. Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia, które w połączeniu z modlitwą, uświadamiają nam, że powinniśmy bardzo poważnie potraktować słowa Chrystusa, szukając nowych form zaangażowania się w dzieło ewangelizacji współczesnego świata i nowych form formacji alumnów, aby byli „przepojeni i ożywieni głębokim duchem misyjnym i duchem prawdziwie katolickim, dzięki któremu przywykną wybiegać poza granice własnej diecezji, narodu lub obrządku i nieść pomoc w potrzebach całego Kościoła, z sercem gotowym do głoszenia wszędzie Ewangelii”2.

O Ognisku Misyjnym - słów kilka

LOGO OGNISKAOgnisko Misyjne jest jedną z grup seminaryjnarych do której należą klerycy odznaczający się szczególnym zapałem misyjnym. Dzieki tej grupie alumni mają okazję przygotowywać się do tego, by w przyszłości głosić nadzieję i pokój Zmartwychwstałego "aż po krańce świata".

Członkowie Ogniska Misyjnego spotykają się raz na dwa tygodnie w trakcie trwania roku formacyjnego. W czasie tych spotkań klerycy modlą się za misjonarzy oraz poszerzają swoją wiedzę na temat Kościoła powszechnego, a także poznają sytuacje polityczną i społeczną w krajach misyjnych. Od czasu do czasu, do wspólnoty Ogniska Misyjnego jest zapraszany misjonarz, który opowiada o swojej pracy. W ramach naszej wspólnoty realizowanych jest wiele inicjatyw, a także rodzą się liczne nowe powołania do służby Bogu.

Wielu spośród członków Ogniska Misyjnego albo już pracuje na misjach, albo przygotowuje się do tej posługi w CEFOMie – Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Inni zaś, będąc na parafiach pomagają nam, angażując się w animację misyjną, spotkania Legionu Misyjnego, czy też modlitewnie.

Publish modules to the "offcanvs" position.