Staż misyjny - Kamerun 2015 - Relacja 6

24-29.08.

IMG 0418 rel7W kolejnym tygodniu naszego pobytu w Bertoua zdecydowaną większość czasu poświęciliśmy na prace wykończeniowe w szkole. Oprócz wymalowania i oddania do użytku siedmiu sal szkolnych, pomalowaliśmy pokój przeznaczony dla kierownika internatu i skończyliśmy przygotowywanie trawersów do łóżek, na których będą spały dzieci w internacie. Maciek Stabrawa naprawił zepsutą kosiarkę do trawy. Przez trzy dni mieszkał z nami Paulo, Włoch który od wielu lat z wielkim zapałem i zaangażowaniem wspiera finansowo wiele nowych inwestycji na misjach we wschodnim Kamerunie. W sobotę rozpoczęliśmy przygotowania do wyjazdu. Kupiliśmy kilkadziesiąt rzeźb z hebanu, parę olejnych obrazów, przedstawiających afrykańskie widoki oraz obrusy do nowej Sali misyjnej. Spakowaliśmy także kilka rodzajów owoców afrykańskich i kilkanaście roślin ozdobnych, aby spróbować rozsadzić je w naszych polskich warunkach. Siostry Dominikanki podarowały nam kilka orzechów kokosowych. W piątek, przed zakończeniem pracy, pożegnaliśmy się z pracownikami budującymi szkołę.

30.08.

IMG 0408 rel7Po Mszy Świętej, którą przeżyliśmy z wiernymi w parafii Berotoua udaliśmy się w drogę do Yaounde skąd mieliśmy lot do Brukseli. Po drodze odwiedziliśmy misję Księży Paulinów w Ajosie, gdzie spotkaliśmy ojca Franciszka oraz ojca Wojciecha, a także Siostrę Danutę, która swoim zaangażowaniem i zapałem zrobiła na nas wielkie wrażenie. Pokazała nam piękny ośrodek zdrowia, w którym pracuje oraz szkołę zawodową, w której przygotowuje się do prowadzenia gospodarstwa domowego wiele dziewczyn. Spotkaliśmy tam kleryków i nowicjuszy, a wśród nich kleryka Pawła, Afrykańczyka urodzonego w Ajosie, który obecnie studiuje w Seminarium Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie. Tam spędziliśmy noc, a nazajutrz po odprawieniu Mszy Świętej udaliśmy się do Yaounde na lotnisko. Służba celna bardzo szczegółowo sprawdziła nam bagaże, ale dzięki Bogu bez większych problemów dostaliśmy się do naszego samolotu. Po przesiadce w Brukseli i w Warszawie o godz. 14.00 dotarliśmy do Krakowa, a stamtąd do Tarnowa.

IMG 0425 rel7I w ten sposób zakończył się już ósmy staż misyjny w Afryce. Kolejna grupa kleryków z bagażem nowych doświadczeń wróciła do diecezji tarnowskiej, aby bardziej świadomie włączyć się w budowanie Kościoła powszechnego. Była to dla nich okazja do poznania tego, jak pracują misjonarze, ofiarujący całe swoje życie i siły na służbę Bogu i bliźnim w niełatwych tropikalnych warunkach. Dało im to do zrozumienia, co tak naprawdę znaczą słowa Pana Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” i zobaczyli jak można to wezwanie praktycznie i radykalnie realizować. 


Drukuj   E-mail