Świadectwo przed stażem misyjnym - Kamerun

002 swiadectwa staze 2015W sierpniu tego roku pragnę udać się do Afryki, do Kamerunu, aby przeżyć staż misyjny. Do Kamerunu udajemy się w czteroosobowej grupie, czyli ojciec duchowny naszego seminarium, a także dwóch innych braci, z IV oraz z II roku.

W Piśmie Świętym, zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie, możemy odnaleźć wiele słów, które wzywają do świadectwa i głoszenia Chrystusa w świecie, drugiemu człowiekowi, do dzielenia się radością spotkania z Chrystusem, do dzielenia się Jego miłością. „Nie mów: Jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić” (Jr 1, 7-8), „Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie” (Ps 57, 10), „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). W tych fragmentach Biblii możemy zauważyć owo wezwanie do świadectwa, do głoszenia Ewangelii, które ma być odważne, ochocze i radosne, gdyż wynika z zaufania Bogu, z przekonania, że to On działa w nas i przez nas, a my jesteśmy Jego uczniami, silnymi Jego mocą.

Zdając sobie więc sprawę z tego, że jesteśmy uczniami Chrystusa, że także Kościół pragnie naszego świadectwa pragnę odbyć ten staż, który ma być przede wszystkim możliwością głoszenia miłości Boga, radości ze zbawienia, które On nam przyniósł. Stąd pierwszym zadaniem w przygotowaniu się do stażu jest modlitwa w intencji uczestników stażu misyjnego, w intencji tych, których spotkamy na naszej drodze misyjnej, a także w intencji owocnego przeżycia tego czasu. Staż misyjny ma być przede wszystkim świadectwem wiary, dzięki łasce Chrystusa, ale także ma być to czas poznania Kościoła i jego działalności w innych rejonach świata, w tym przypadku w Afryce. Staż ma być czasem poznania innej kultury, w której także jest obecny Chrystus i w której działa On poprzez Słowo Boże, sakramenty, a zwłaszcza Eucharystię. Czas wyjazdu do Afryki ma być także momentem zapoznania się z posługą misjonarzy, z ich pracą, a także niejako zakosztowaniem „na własnej skórze” tej pracy i posługi.

Nasze przygotowania do stażu misyjnego są także związane z regularną modlitwą w czasie Mszy Świętej w języku francuskim, a także z naszymi cotygodniowymi spotkaniami organizowanymi w sali misyjnej, podczas których omawiamy sprawy związane z wyjazdem, np. sprawę szczepień, czy sprawy związane z podróżą.

Oczywistym jest to, że w Kamerunie spotykać się będziemy z różnymi osobami, dlatego bardzo ważnym staje się nauka język francuskiego. Codziennie więc trzeba poświęcać choć odrobinę czasu na naukę tego języka, aby wyruszyć na staż misyjny z podstawą do porozumiewania się i prowadzenia dialogu. Język francuski jest także potrzebnym do uczestnictwa w Mszy Świętej, proklamowania Słowa Bożego, a więc ważnym staje się także płynne i poprawne czytanie, nad czym także trzeba nieustannie pracować.

Mając świadomość, że dzisiejszemu światu, często tak niespokojnemu, w wielu wypadkach poranionemu, trzeba nieustannie głosić tak jak się potrafi najlepiej i najowocniej Chrystusa, który nas kocha i zbawił cały świat. Jedną z takich możliwości głoszenia Ewangelii, ale także poznania świata, Kościoła jest właśnie staż misyjny, czas który trzeba owocnie wykorzystać i do niego się przygotować, pamiętając o słowach papieża Franciszka: „Wszyscy jesteśmy wezwani do misyjnego wyjścia. Wyjdźmy, wyjdźmy by ofiarować wszystkim życie Jezusa Chrystusa” (por. Evangelii gaudium, nr 20, 49).

Maciej Biedroń


Drukuj   E-mail