Przyjęcie diakonów do PUM 2015 r.
Tydzień Misyjny 2015
Staż misyjny 2015 - Peru
Staż misyjny 2015 - Kazachstan
Staż misyjny 2015 - Kongo
Staż językowy 2015 - Hiszpania
Staż misyjny 2015 - Kamerun
Spotkanie kolędników misyjnych-Dobra 2015r.